Årsmöte i Älvenäs bygdegård 2022-04-28


Karlstad Kommuns landsbygdsutvecklare Henrik Lindholm redogjorde för kommunens planer angående vissa projekt som berör bygden.


Karlstad Kommuns landsbygdsutvecklare Henrik Lindholm


Smörgåstårta serverades.


Hasse Abrahamsson omvaldes som ordförande.


Mötesdeltagare


Mötesordförande Kaj Zimmerl svingade klubban.