Årsmöte i Älvenäs bygdegård 2023-05-03


Karlstad Kommuns landsbygdsutvecklare Henrik Lindholm, sittande i mitten, redogjorde för kommunens planer angående vissa projekt som berör bygden.


Vålberg Nattögons representant Sverker Lundgren informerade om det värdefulla arbete som Nattögonen genomför i bygden för allas säkerhet.


Smörgåstårta serverades.


Hasse Abrahamsson omvaldes som ordförande.


Mötesordförande Kaj Zimmerl svingade klubban.