Årsmöte i Älvenäs bygdegård 2024-05-08                 


Hasse Abrahamsson hälsade välkomna och omvaldes som ordförande.

Karlstad Kommuns landsbygdsutvecklare Henrik Lindholm redogjorde för kommunens planer angående vissa projekt som berör bygden.


Mötesordförande Kaj Zimmerl svingade klubban.


Mötesdeltagare