Adress:
AJ Betong-
håltagning AB
660 50 VålbergTelefon, kontor:
054 - 83 71 11


AJ är en betonghåltagningsfirma i Vålberg som utför betonghåltagning genom sågning, borrning och slipning, sanering av asbest och PCB, stenspräckning, och rivning av betong-, trä- och stålkonstruktioner.
Stenspräckning är det bästa sättet att spräcka berg, större sten, betongfundament samt under hus. Genom att vibrationerna klingar ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada. Genom användning av stenspräckning undviks dyra besiktningar av husgrunder. Även mindre stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort med stenspräckaren. AJ Betonghåltagning AB, som företaget heter, hyr ut verktyg och maskiner till både privatpersoner och företag. Hos oss får du alltid de bästa verktygen och maskiner som våra egna byggarbetare också själva använder i det dagliga jobbet. Våra maskiner är jämt servade då de används på bygg och i arbete varje dag. Detta innebär att du alltid får en maskin som är nyservad och i toppskick när du hyr hos oss!
CRETE COLOURS C2 - FÖR BETONGGOLV

Här syns ett gammalt lagergolv som är slipat och behandlat med Super Hard och C-2 Seal.

Det innovativa produktsortimenet från amerikanska Crete Colours LLC är nu tillgängligt i Norge och Sverige genom AAVA AS. Sortimentet täcker behovet för behandling av betong- och alla typer av naturstensgolv. Effekten uppnås på grund av att molekylstorleken på det nya, patenterande ämnet litium är mindre än storleken på hittills använda Na- K- och Mg-molekyler. Därmed absorberas ämnet snabbt och jämnt till och med även den tätaste betongen. Super Hard tränger ca 6 mm in i betongen och förstärker den med minst 15%. C2 Seal fyller de allra minsta porerna och kan poleras upp till en spegelblank yta. Med C2 Tint kan gamla- och nya- betonggolv färgas efter önskemål. Färgen bildar ingen yta utan tränger in i betongen på samma sätt som alla andra produkterna i sortimentet. därmed elimineras problemet med avskalning, krackelering osv. Produkterna är miljövänliga, vattenbaserade, luktfria och enkla att använda.

RESTAURERING AV NATURSTEN OCH TERRAZZO

Det finns ingen grund till att ha oestetiska, slitna och ojämna natursten-/terrazzogolv i dag. Teknologin har kommit så långt att restaurering och hållbarhet ligger på en helt annan nivå än för bara 3 år sedan. Nu kan golven slipas mycket snabbare och för en lägre kostnad. Ytbehandlingen kan väljas med tanke på önskat utseende, belastning och slitnivå. Vi utför, i tillägg till slipning, traditionell impregnering/kristallisering och det senaste på området i form av behandling med litiumbaserade C2 produkter från amerikanska Crete Colours LLC. Dyny-stenimpregnering kombinerat med kristallisering är fortfarande en fullgod lösning på de flesta underlag av kalkhaltig natursten. C2 Seal kan användas på alla typer av natursten och terrazzo. Tack vare den mikroskopiska molekylstorleken, fylls även de allra minsta porerna och därmed förstärks ytan utan att det bildas en tjock hinna. Friktionen på C2 Seal är t.o.m. högre än på kristallisering; därmed kan behandlingen användas på de flesta golv. Golv som är ytbehandlat med C2 Seal kan vid polering få en spegelblank yta. Hållbarheten på golv behandlade med C2 Seal är exceptionellt bra; det kan gå 1-2 år innan det finns behov av fläckvis efterbehandling. C2 produkterna är vattenbaserade, luktfria och miljövänliga.