Bibbis
HälsorumHälsoprofil - En väckarklocka till ett bättre liv.

Det allra senaste inom hälsovård både privat och på jobbet är att få sin egen Hälsoprofil - ett mycket inspirerande redskap för att förändra livsstil och levnadsvanor. Vad är en Hälsoprofil? Kan man verkligen förändra sin livsstil på en timme? Svaret är ja! Besök Bibbis Hälsorum.

Besök Bibbis Hälsorum eller jag besöker Dig.
Få först en information om Hälsoprofil.
Fyll i frågeformulär.
Efter några dagar uppföljning med hälsokontroll. innefattande bl a.  längd och vikt, blodtrycks-kontroll, inspektion av rygg i rörelse, syn och hörseltest, status skelett-muskelmassa samt fettfria kroppsvikten.

Vi samtalar i lugn och ro om hur Du själv vill påverka dina levnadsvanor. Du kommer därefter att få skriva på ett framtidskontrakt som du sedan kan följa.

Välkommen till Bibbis Hälsorum!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Adress:
Berit Carlsson
Sälgvägen 4
660 50 Vålberg
 

Telefon:
054 - 54 25 82
070 - 269 44 85