Vi som arbetat med projektet ”Utan spaning – ingen aning. Berättelser från Vålberg”
från Värmlands Museum är följande:
 

 

Birgitta Collvin

Enheten för kulturhistoria

Projektledare/Intendent

Arbetat med gruppen ”Berättelser i Vålberg”

 

Jenny Fändriks/Liza Ay Hermansson

Enheten för kulturmiljö

Pedagoger

Arbetat med gruppen ”Berättelser i Vålberg”

 

Lena Thor/Maud Forsberg

Enheten för kulturmiljö

Byggnadsantikvarier

Arbetat med gruppen ”K-spaning”

 

Monica Björklund

Enheten för kulturmiljö/Torsby Finnkulturcentrum

Byggnadsantikvarie

Arbetat med gruppen ”K-spaning”

Björn Palmqvist

Enheten för kulturhistoria

Pedagog

Arbetat med gruppen ”K-spaning”

 

Maria Linder

Enheten för kulturmiljö

Antikvarie

Arbetat med gruppen ”Samhället och industrin”

 

Mattias Libeck

Enheten för kulturmiljö

Antikvarie

Arbetat med gruppen ”Samhället och industrin”

 

Susanne Olsson

Enheten för kulturhistoria

Enhetschef

Arbetat med ekonomi och administration