Vålberg är idag ett intressant modernt mångfaldssamhälle som har mycket att berätta om man börjar studera samhället djupare. Här finns spännande kulturmiljöer och en intressant kulturhistoria. Men hur många av Vålbergs invånare tänker eller vet det idag? Hur många är medvetna om platsens spännande historia? Och hur får man reda på sånt här? Var letar man och vem frågar man som kan något om detta? Värmlands Museum och Vålbergsskolan startade våren 2006 projektet "Utan spaning –ingen aning. Berättelser om Vålberg" just för att svara på, i alla fall några av dessa frågor och funderingar. Arbetet med hemortens historia utifrån nya synvinklar ger en annan kunskap och uppfattning samt känsla för hembygden. Förhoppningsvis, i slutändan, växer en känsla fram av lite mer stolthet över att växa upp och bo i Vålberg. Att t.ex. få intervjua äldre människor som bott hela sitt liv i Vålberg, besöka den nedlagda fabriken eller gå ut i samhället och leta detaljer på byggnader har gett Vålbergseleverna en möjlighet att upptäcka och uppskatta den miljö de lever i.
   Med det här projektet, finansierat med medel från Riksantikvarieämbetet, vill Värmlands Museum tillsammans med rektorer, lärare och elever på Vålbergsskolan utveckla ”bilden av Vålberg” och kanske bidra till en mer positiv framtidstro hos de unga i Vålberg idag.
 
Alltså – Utan spaning – ingen aning!                                        Birgitta Collvin, Projektledare, Värmlands Museum