Jan Wall


 Kontakt

 Telefon

 0555/91588
 0739092787

 Post
 Gammelhytte-
 vägen 3A
 66040 Segmon


Hemsida
Liljedalsdata


IT-utbildning och support

Liljedalsdata vänder sig till dig som vill bli bättre på att använda datorn. Dels kanske du känner dig otrygg när datorn inte gör som du hade tänkt dig och dels kanske du plötsligt behöver kunna ett användningsområde där du saknar erfarenhet.
   Vi vänder oss till privatpersoner, föreningar och små företag. Ca 20 kurser har utvecklats och testats under lång tid av lärare med över 30 års erfarenhet av datautbildning. Ett kurshäfte beskriver i detalj hur du ska göra för att komma framåt och om du skulle köra fast kan du ringa eller mejla en fråga. Kurshäftena finns för olika operativsystem och programversioner så att du ska känna igen dig. Du kan också välja privatundervisning med en lärare vid din sida.
   Priset är 150:- per kurshäfte och 150:- per timme privatundervisning.
 

"Jag jobbar med landsbygdsutveckling och datautbilding. Jag brinner lika starkt för båda dessa områden och tycker att de kompletterar varandra på ett perfekt sätt."