Norsbygdens Framtid - INFO
Norsbygdens Framtid är tänkt att bli en förening vars syfte är att främja bygdens utveckling. Arbetsgruppen har i sitt visionsarbete ett syfte att skapa en hållbar framtid för Norsbygden. Vi vill sammanföra bygden genom att kanalisera idéer och driva frågor och projekt. Norsbygdens Framtid vill vara länken som sammanför föreningar, organisationer och företag med gemensamma intressen. Detta vill vi göra genom att skapa en överordnad paraplyorganisation som ska tillvarata och stödja föreningars idéer och engagemang och vara ett forum för samverkan mellan enskilda, föreningar, kommun och myndigheter.

• Hållbar framtid för enskilda, föreningar och företag i Norsbygden.
• Läs mer på vår facebooksida : ”Orten Vålberg”
• För information: Lennart Wik 073-766 3024 E-post:norsbygdens.framtid@gmail.com
 

Lärkängens Bygg & Entreprenad AB har följande verksamheter: om- och tillbyggnad, kakel och klinkers, mindre grävarbeten, grävmaskinsuthyrning, bemanning, köksmontage, altaner samt takbyten.