Norsbygdens Framtid - INFO
Norsbygdens Framtid är tänkt att bli en förening vars syfte är att främja bygdens utveckling. Arbetsgruppen har i sitt visionsarbete ett syfte att skapa en hållbar framtid för Norsbygden. Vi vill sammanföra bygden genom att kanalisera idéer och driva frågor och projekt. Norsbygdens Framtid vill vara länken som sammanför föreningar, organisationer och företag med gemensamma intressen. Detta vill vi göra genom att skapa en överordnad paraplyorganisation som ska tillvarata och stödja föreningars idéer och engagemang och vara ett forum för samverkan mellan enskilda, föreningar, kommun och myndigheter.

• Hållbar framtid för enskilda, föreningar och företag i Norsbygden.
• Läs mer på vår facebooksida : ”Orten Vålberg”
• För information: Lennart Wik 073-766 3024 E-post:norsbygdens.framtid@gmail.com
 

Välkommen till oss på Hados Kassaregister AB, familjeföretaget som med 40 år i branschen tillgodosett en mängd svenska affärsverksamheter med välfungerande kassaapparat och betalsystem, larm och vågar samt tillbehör.

Kassasystem
Vi säljer alla förekommande betalsystem som kassaregister, kassasystem, vågar och prismärkare. Vi ger dig gärna råd om bäst lösning utifrån din verksamhet.

Säkerhetslarm
För din extra trygghets skull erbjuder vi även olika typer av larmsystem. Kontakta oss för mer information om vad som passar just dig.

Tillbehör
Hos oss hittar du självklart även tillbehör som din betalverksamhet behöver. Kassarullar, babsrullar