Årsmöte 28 maj 2019 hos Rölunda produkter


Vid årsmötet omvaldes samtliga förtroendevalda. Sittande mötesordförande Hasse Abrahamsson valdes till ordförande. Till vänster på
bilden syns mötesvärd från Rölunda produkter Jan Lundell samt kommunens landsbygdsutvecklare Henrik Lindholm.


Samtliga mötesdeltagare samlades för en mycket intressant rundvandring i Rölunda Produkters lokaler där olika varianter av
odlingsjord produceras.


Produktionschef Jan Lundell visade runt.


Enorma mängder av lastpallar lagras och används vid transporter av jordsäckar.


Produktionslinjerna inleds med att rullar med plastsäckar förs in för påfyllning.


Fyllda jordsäckar förs vidare med transportband.


Jordsäckarna staplas på lastpallar för lagring.


Säckar färdiga att hämtas av truck för lagring och senare leverans.


Dubbla regnbågar i kvällssolen skapade lite extra färg till årsmötet.