Bilder från årsstämman 2015, foto Michelle Hedberg