Styrelse Vålbergs Företagsgrupp
 
Ordförande Hasse Abrahamsson    
Kassör Peter Zimmerl Kil-Vålberg Redovisning AB
Ledamot Monica Gustafson Nätverk Vålberg  
Ledamot Peter Strömberg Print Master Texthouse AB  
Ledamot Sven Larsson    
Adjungerad Henrik Lindholm Landsbygdsutvecklare Karlstads kommun
Revisor Anders Hagberg Höglunda Säteri
Valberedning Vakant