Styrelse Vålbergs Företagsgrupp
 
Ordförande Jan Wall Liljedalsdata 0739092787
V ordförande Berit Carlsson Bibbis Hälsorum  
Kassör Peter Zimmerl Kil-Vålberg Redovisning AB
Sekreterare Michelle Hedberg Orten Vålberg  
Ledamot Monica Gustafson Nätverk Vålberg  
Ledamot Peter Strömberg Print Master Texthouse AB  
Adjungerad Gunnar Hellerström Landsbygdsutvecklare Karlstads kommun
Revisorer Per-Åke Sköld Lillerudsgymnasiet AB  
  Anders Hagberg Höglunda Säteri  
Valberedning Ulf Reiners Vålbergs nattögon  

Adress Vålbergs Företagsgrupp Ek.förening
c/o Jan Wall
Gammelhyttevägen 3A
660 40 Segmon
0739092787
E-post: info@liljedalsdata.se
Org. Nummer
769609-0690