Styrelse Vålbergs Företagsgrupp
 
Ordförande Vakant    
Kassör Peter Zimmerl Kil-Vålberg Redovisning AB
Sekreterare Michelle Hedberg Orten Vålberg  
Ledamot Hasse Abrahamsson    
Ledamot Monica Gustafson Nätverk Vålberg  
Ledamot Peter Strömberg Print Master Texthouse AB  
Adjungerad Henrik Lindholm Landsbygdsutvecklare Karlstads kommun
Revisorer Per-Åke Sköld Lillerudsgymnasiet AB  
  Anders Hagberg Höglunda Säteri  
Valberedning Ulf Reiners Vålbergs nattögon  
  Robert Trinks Trinks Enterprises