Trossnäs egendom, några kilometer norr om Vålberg, har gått i arv sedan Tomas Jensens farfars far startade verksamheten på 1920-talet. Idag ägs den välskötta och vackra gården av Tomas och hans syskon, men det är han och hans fru Charlotte som driver gården. Här lever de tillsammans med delar av familjen samt 120 dikor som ger en kalv varje år. Samtliga biffkor är ekologiskt producerade liksom två tredjedelar av odlingsarealen som totalt består av mer än 500 hektar. Här finns också två stallar för de 2100 årssvin som levereras till slakt samt 45 hästboxar som hyrs ut till hästägare och travtränare i trakten. 
     En vision för Tomas Jensen är att så småningom få ha eget slakteri och få sälja det fina köttet lokalt.
Omsorgen om djuren, att hålla landskapet öppet och att tänka ekologiskt är det viktigaste för Tomas och Charlotte Jensen.
 

Tomas och Charlotte Jensen vårdar ömt arvet från förfäderna, det vackra Trossnäs egendom.


Modernt och effektivt, 
men utan att 
ha tappat 
känslan för 
historien


Adress:
Trossnäs 
Egendom AB
Trossnäs Gård 2
660 52  Edsvalla


Tel:
054-54 46 76

Mobil:
0706-66 23 23

E-post:
054-544676
@telia.com


 
Välmående och nyfikna grisungar – snart väger de 120 kilo. Ekologiskt producerade – och oerhört vackra.