Vykab Nurse Agency är ett bemanningsföretag som ligger i Edsvalla med specialisering mot sjukvårdens behov av sjuk- och distriktssköterskor. Vi arbetar till största delen med att lösa uppkomna vakanser inom den kommunala hälso- och sjukvården. En stor del av vår personal har specialutbildning och alla har lång erfarenhet, främst i akutsjukvården.

    Vid sidan om bemanningsverksamheten har vi nu beslutat att erbjuda utbildning i akut omhändertagande till företag och organisationer. Flera av våra medarbetare är genom Svenska rådet för hjärtlungräddning auktoriserade instruktörer för att utbilda i HLR och användning av hjärtstartare. De följer de utbildningsplaner som har visats sig mest effektiva för att hjälpa personer vid akut insjuknande. Med vår utbildning kan dina medarbetare på några timmar få den kunskap och träning som behövs för att rädda livet på en kollega eller anhörig.
 

Vykab Nurse Agency

Årbäck 410
66052 Edsvalla
Bertil Andersson

Tel: 054-54 46 00.

Fax: 054-54 46 03.
Mobil:
070-533 59 11

E-postadress: AmbulansBertil@Gmail.com
 

 

Enkla fakta om plösliga hjärtstopp

Visste du att.............

 • 10 000 Svenskar drabbas av plötsliga hjärtstopp (ock-så kallat plösliga hjärtetillstånd) utanför sjukhus varje år?
   

 • varje år dör fler människor i plötsligt hjärtstopp än i bröstcancer, prostatacancer, AIDS, bränder, trafik-olyckor och skjutvapenolyckor sammantaget?
   

 • många av hjärtstoppen inträffar utanför hemmet på arbetsplatsen, under idrottsutövning, på allmän plats osv.?
   

 • hjärtat plötsligt upphör att pumpa blod och att medvetslösheten inträffar inom 10-20 sekunder?
   

 • idag endast ca 5% överlever med tragiska kon-sekvenser för familj, vänner och arbetskamrater?
   

 • om hjärtverksamheten kan återstartas inom 3 minuter kan 70% räddas till livet men att överlevnaden där-efter snabbt sjunker med ca 10% per minut?
   

 • det är visat att det i genomsnitt tar mellan 3 och 4 minuter till dess någon slår larm?
   

 • det också visat att i genomsnitt tar ytterligare mellan 8 och 9 minuter till dess att ambulans eller räddnings-tjänsten anländer?
   

 • lekmän kan bidra till att rädda många liv genom att snabbt påbörja hjärt-lungräddning (HLR) kombinerat med att återstarta hjärtat med en hjärtstartare (defibrillator) i väntan på att tränad sjukvårdspersonal anländer?
   

 • efter utbildning i HLR kan du ”köpa” extra tid i väntan på att professionella hjälpare tar över.
   

 • den grundläggande utbildningen i HLR tar mindre än 2 timmar men kan betyda skillnaden mellan liv och död för en anhörig eller en arbetskamrat.
   

 • hjärtstartare kan användas av lekmän och är säker att användas även om personen kollapsat av någon annan orsak såsom svimning, diabeteskoma eller epileptiskt anfall?
   

 • vi erbjuder ett enkelt sätt att snabbt komma igång och skydda arbetskamrater, besökare och kunder på Din arbetsplats?